De website, afbeeldingen en illustraties van deze website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, zijnde Dibea Store. Alle foto’s en beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van Dibea Store.

Teksten

Overname van de op deze website getoonde teksten is NIET geoorloofd zonder toestemming. Teksten gepubliceerd op deze website mogen alleen worden gebruikt na toestemming van Dibea Store. In alle andere gevallen, hier niet vermeld, moet voor eventuele overname van teksten en/of beelden contact worden opgenomen met: [email protected]